Địa điểm mua hàng
Hãng thép
Khối lượng
Họ tên/ Công ty
Số điện thoại*
Trang chủ / Blog xây dựng / Hồ Sơ Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Mới Tháng 12/2023

Hồ Sơ Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Mới Tháng 12/2023

Thủy 2386

Quyết toán công trình là một khái niệm không còn xa lạ với các nhà thầu, nhà đầu tư và chủ công trình xây dựng. Vậy quý khách đã biết làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng sao cho đúng với tiêu chuẩn chưa? Hãy cùng Giá Sắt Thép 24h tìm hiểu thông qua bài viết tổng hợp dưới đây nhé!

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Theo điều 22 trong Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hồ sơ quyết toán công trình do bên nhận thầu lập phải theo từng loại hợp đồng và giá hợp đồng được qui định, trong đó bao gồm các tài liệu sau:

1. Phải có hồ sơ bản vẽ hoàn công.

2. Nhật ký quá trình tiến hành thi công xây dựng công trình.

3. Đầy đủ biên bản nghiệm thu của toàn bộ công việc, từng loại công tác phải bảo gồm chữ ký xác nhận của cấp trên.

4. Bảng tính tất cả các giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng. Nêu rõ những giá trị của các khối lượng công việc phát sinh; giá trị công việc được hoàn thành theo hợp đồng; giá trị đã hoàn tất thanh toán hoặc tạm thanh toán trước và số dư còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm phải thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu.

5. Một số tài liệu khác theo những thỏa thuận đã kí kết trong hợp đồng xây dựng.

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Việc quyết toán sẽ diễn ra sau khi công trình được hoàn thiện để tiến hành thanh toán toàn bộ chi phí trong hợp đồng công trình, để tránh được tình trạng tranh cãi pháp lý về sau. Những vấn đề này không phải đơn giản bằng mồm và trao tiền cho nhau nên cần phải có các hồ sơ hợp đồng qui định rõ ràng.

Đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công, việc chuẩn bị một bộ hồ sơ quyết toán công trình xây dựng phải cần tuần theo những yếu tố dưới đây.

Đối với chủ đầu tư

+ Chuẩn bị bản vẽ và dự toán công trình.

+ Cần phải có bản hợp đồng, nghiệm thu cũng như thanh lý và hóa đơn phần thiết kế.

+ Biên bản nghiệm thu từng thành phần phần, từng hạng mục một và nhật ký thi công công trình giữa các bên bao gồm chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị giám sát.

+ Biên bản ghi nhận khối lượng các vấn đề phát sinh và giảm sinh nếu có.

+ Bản vẽ hoàn côn và bản quyết toán công trình.

+ Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và hóa đơn của toàn bộ phần thi công.

Đối với chủ đầu tư

Đối với chủ đầu tư

Đối với đơn vị thi công

+ Phải có bản vẽ công trình xây dựng.

+ Biên bản nghiệm thu từng thành phần, từng hạng mục một và nhật ký quá trình công trình giữa các bên bao gồm chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị giám sát.

+ Biên bản ghi nhận khối lượng vấn đề phát sinh và giảm sinh nếu có.

+ Bản vẽ hoàn côn và bản quyết toán công trình (dựa trên khối lượng và định mức thi công xây dựng).

+ Các chứng từ hóa đơn về tất cả các vật tư, chi phí nhân công và bảng phân bổ chi phí xây dựng.

+ Bảng tính giá thành của toàn bộ công trình bao gồm vật tư, chi phí và nhân công.

+ Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và hóa đơn của toàn bộ phần thi công.

Đối với đơn vị thi công

Đối với đơn vị thi công

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình

Cách làm hồ sơ quyết toán công trình này được nhiều nhà đầu tư, nhà thầu quan tâm và áp dụng. Vậy quy trình lập hồ sơ quyết toàn công trình gồm những bước nào? Giá Sắt Thép 24h xin gửi đến quý khách hàng quy trình lập hồ sơ quyết toán tiêu chuẩn hiện nay:

Bước 1: Tính toán khối lượng vật tư thực tế trong xây dựng (theo bản vẽ hoàn công), lấy đó làm căn cứ để dựa vào giá thành của thị trường mà tính toán chi phí vật tư, nhân công và máy móc dự toán.

Bước 2: Dựa theo các thông báo cũng như việc hướng dẫn về lập dự toán, quy định của các hệ số điều và các chi phí tại thời điểm tiến hành làm quyết toán (nếu có) thay đổi giữa mức giá của nguyên vật liệu, thay đổi tỷ lệ quy định và các hệ số. Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công cần phải đưa ra những thống nhất về thời điểm áp dụng giá thành, hệ số và các tỷ lệ theo quy định, cần phải tổng hợp dựa trên những vấn đề sau :

+ Xác định số vốn trong thực tế đã đưa đầu tư và xây dựng cho công trình bao gồm cả các chi phí cho việc chuẩn bị và thực hiện thi công.

+ Xác định những khoản bị thiệt hại không được tính vào tổng giá thành xây dựng công trình (như thiên tai hay dịch bệnh).

+ Xác định giá trị của những tài sản cố định và phân loại các loại tài sản cố định này.

+ Xác định đầy đủ giá trị tất cả tài sản lưu động của công trình đã tiến hành chuyển giao cho những đơn vị khác để góp phần hạch toán tăng giảm vốn đầu tư.

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình

Tổng kết lại, tùy vào quy mô cũng như tính chất của công trình xây dụng mà hồ sơ quyết toán công trình được chuẩn bị và thực hiện một cách phù hợp với quy định hiện hành.

Quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng

Theo Điều 22 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP về Quyết toán hợp đồng xây dựng đã quy định rõ quyết toán hợp đồng có nghĩa là xác định chính xác tổng giá trị trong hợp đồng xây dựng mà bên nhận thầu được bên giao thầu phải thanh toán. Qui trình này sẽ được tiến hành khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc mà hai bên đã thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng.

Bên nhận thầu phải lập hồ sơ quyết toán sao cho phù hợp với từng công trình và giá thành của hợp đồng. Hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng được kí kết phải phù hợp với những thỏa thuận trong hợp đồng đã đưa ra, trong đó bao gồm:

+ Lập bảng tính tất cả các giá trị trong hồ sơ quyết toán công trình bao gồm giá trị khối lượng của những công việc đã hoàn thành, toàn bộ các công việc phát sinh khác ngoài phạm vi trong hợp đồng, các giá trịnh đã được thanh toán và  tạm thanh toán, số dư còn lại bên giao thầu phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu.

+ Nhật ký toàn bộ quá trình thi công và bản hồ sơ hoàn công.

+ Biên bản nghiệm thu các công việc như hợp đồng thỏa thuận đã đưa ra và các công việc phát sinh khác.

+ Một số các tài liệu khác khi 2 bên thỏa thuận đã kí kết.

Quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng

Quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng

Cách làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Dựa vào những hướng dẫn trong việc lập dự toán và quy trình các hệ số điều chỉnh những tỷ lệ chi phí tại thời điểm làm hồ sơ quyết toán công trình cần tổng hợp các vấn đề bao gồm:

+ Xác định được số vốn đã đưa vào đầu tư cho công trình gồm chi phí chuẩn bị và thực hiện thi công. Xác định tất cả các chi phí vốn đầu tư và các khoản thiệt hại trong quá trình xây dựng.

+ Tổng số vốn đầu tư được tính toán bằng tổng vốn đầu tư thi công xây dựng, tất cả các chi phí thiệt hại mà nhà nước Việt Nam cho phép thì không được tính vào giá thành công trình.

+ Tính toàn toàn bộ khối lượng xây dựng theo bản vẽ chi tiết của quá trình công tác, căn cứ vào giá thành chung của địa phương để tính được chi phí.

Theo quy định khoản 2/147 của bộ luật xây dựng số 50/2014/QH13, dựa vào các nội dung sau mà các nhà đầu tư có thể tiến hành lập hồ sơ quyết toán công trình:

+ Văn bản xác nhận của tất cả các bên và cấp trên về toàn bộ khối lượng phát sinh ngoài hồ sơ

+ Hồ sơ sau khi đã hoàn thành thi công

+ Thông tư hướng dẫn về việc lập các dự toán và quyết toán công trình với định mức về tỷ lệ quy định chi phí

+ Tất cả các biên bản nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng loại công trình và có xác nhận của cấp trên

+ Bản báo giá chi tiết ca máy và định mức dự toán

+ Bảng báo giá tất cả các vật liệu xây dựng hàng tháng của những liên Sở xây dựng – tài chính – vật giá tại địa phương. Đối với loại vật liệu không có bảng thông báo thì cần phải dựa vào những biên liên và hóa đơn.

Cách làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Cách làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Hi vọng là qua bài viết trên, quý khách sẽ có thêm thông tin về cách làm và quy trình làm hồ sơ quyết toán công trình. Nếu có như cầu tìm hiểu, mua các sản phẩm vật liệu xây dựng với giá tốt nhất, mời quý khách hàng liên hệ ngay qua:

Website: https://giasatthep24h.com/

Hotline : 0923.575.999

Giá Sắt Thép 24h – Cổng thông tin cập nhật giá thép hôm nay trong và ngoài nước


admin

admin

Giá sắt thép 24h xây dựng mục tiêu cung cấp chính xác giá sắt thép,biến động của thị trường thép trong và ngoài nước,từ đó các nhà thầu, chủ đầu tư có thông tin đa chiều trước khi quyết định mua hàng và đầu tư.Hệ thống site đang trong quá trình thử nghiệm, mọi thông tin xin liên hệ hotline : 0852.852.386 để có thông tin chi tiết.

HỆ THỐNG TẠI HỒ CHÍ MINH

"Các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh phụ trách phân phối thép xây dựng tại các quận nội thành và ngoại thành Hồ Chí Minh,cũng như các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu..."

1 H. Bình Chánh
 • 1/9 Quốc lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
2 Quận Thủ Đức
 • Số 520 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
3 Chi nhánh quận 10
 • 78 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
4 Bà Điểm - Hóc Môn
 • 30 QL 22 (ngã tư an sương) Ấp Hưng Lân - Bà Điểm - Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999

CHI NHÁNH CỬA HÀNG VP TẠI CÁC TỈNH

Ngoài của hàng ở Tp Hồ Chí Minh chúng tôi có hệ thống cửa hàng phân phối bán hàng khắp các tỉnh miền nam và miền tây để đáp ứng bao giá kịp thời cho quý khách hàng, dưới đây là thông tin kho hàng của chúng tôi tại các tỉnh

1 Kiên Giang
 • Đường tránh thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 • 0923.575.999 0923.575.999
2 Bình Phước
 • 122 ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước
 • 0923.575.999 0923.575.999
3 Cần Thơ
 • Đ. số 10, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
 • 0923.575.999 0923.575.999
4 Chi nhanh Bình Thuận
 • 715, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 • 0923.575.999 0923.575.999
0923.575.999 0923575999 0923575999
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3