Địa điểm mua hàng
Hãng thép
Khối lượng
Họ tên/ Công ty
Số điện thoại*
Trang chủ / Blog xây dựng / 15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia – Tiêu Chuấn Thép Tấm Cán Nóng Chính Xác Cần Nắm Rõ

15 Tiêu Chuẩn Quốc Gia – Tiêu Chuấn Thép Tấm Cán Nóng Chính Xác Cần Nắm Rõ

Thủy 7217

Khi được sản xuất ra, mỗi một loại thép tấm cán nóng đều phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo về chất lượng. Đó chính là 15 tiêu chuẩn thép tấm cán nóng ở trong nước và quốc tế dưới đây.

15 Tiêu chuẩn tại Việt Nam dưới đây được Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC 17 Thép) chính thức biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đưa ra đề nghị, được Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành công bố. Cụ thể sẽ được Giá Sắt Thép 24h cập nhật như sau:

Tóm tắt các tiêu chuẩn thép tấm cán nóng 

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng theo TCVN 6522:2018

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng theo TCVN 5709:2009

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 6525-99

Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng theo TCVN 10351:2014

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 6523:2018

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 10357-1:2014

Tiêu chuẩn thép tấm theo CVN 2058:1977

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 11229-1:2015

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 11229-2:2015

Tiêu chuẩn thép tấm theo  TCVN 10352:2014

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 7573:2006

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 2364:1978

Tiêu chuẩn thép tấm theo TIÊU CHUẨN JIS G3132

Tiêu chuẩn thép tấm theo TCVN 2057:1977

Tiêu chuẩn thép tấm theo JIS G3131

Xem thêm: Quy cách thép tấm 

1. Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 6522:2018

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 6522:2018 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6522:2008 cũ và tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4995:2014.

Tên tiêu chuẩn: Sản phẩm thép tấm mỏng cán nóng chất lượng kết cấu

Phạm vi áp dụng: Có chất lượng kết cấu thuộc các mác thép HR235, HR275 và HR355.

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Các vấn đề liên quan đến các kết cấu thép mỏng cán nóng như là kích thước thép tấm, điều kiện chế tạo, dung sai về kích thước cũng như hình dạng, chất lượng, khổ thép tấm, cỡ kích thước cuộn, nhãn hiệu và thông tin khách hàng cần cung cấp.

+ Các bước của kiểm tra kết cấu thép mỏng cán nóng bắt đầu từ nhà sản xuất như là lấy mẫu thử kéo, tiến thành thử kéo, thử lại, trình lại cũng như kiểm tra và nghiệm thu.

iêu chuẩn thép tấm TCVN 6522:2018 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6522:2008 cũ

iêu chuẩn thép tấm TCVN 6522:2018 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6522:2008 cũ

2. Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 10351:2014

Tiêu chuẩn tấm thép cán nóng TCVN 10351:2014 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 7452:2013.

Tên tiêu chuẩn: Tấm thép cán nóng – Dung sai kích thước cũng như hình dạng

Phạm vi áp dụng: Được cán trên các máy đảo chiều, sở hữu chiều dày danh nghĩa ở mức tối thiểu là 3mm, tối đa sẽ là 400mm và chiều rộng danh nghĩa ở mức tối thiểu là 600mm

Mục đích của tiêu chuẩn thép tấm TCVN 10351:2014 giúp người tiêu dùng biết được:

+ Thông tin cần cung cấp cũng như dạng cung cấp.

+ Dung sai về chiều dày, chiều rộng hay chiều dài và dung sai độ võng, mức độ không vuông góc của cạnh; mức độ phẳng của tấm cán nóng thế nào sẽ là đạt tiêu chuẩn để có thể sử dụng được hoặc cách đo để xác định.

3. Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng TCVN 5709:2009

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 5709:2009 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn cũ TCVN 5709:1993.

Tên tiêu chuẩn: Thép carbon cán nóng để ứng dụng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các loại thép tấm, thép băng, thép định hình, thép thanh, thép hình và dùng làm kết cấu thép trong xây dựng cũng như được liên kết với nhau bằng cách hàn hoặc phương pháp khác.

Mục đích: Giúp cho người dùng biết được mác thép, các yêu cầu kỹ thuật của thép carbon dùng làm kết cấu trong lĩnh vực xây dựng cũng như phương pháp thử để lựa chọn

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 5709:2009 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn cũ TCVN 5709:1993.

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 5709:2009 được dùng thay thế cho tiêu chuẩn cũ TCVN 5709:1993.

4. Tiêu chuẩn TCVN 10357-1:2014

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 10357-1:2014 tương đương đói với tiêu chuẩn ISO 9444-1:2009.

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm không gỉ cán nóng liên tục – Dung sai về kích thước cũng như hình dạng – Phần 1: Thép dải hẹp và những đoạn cắt

Phạm vi áp dụng:

+ Thép không gỉ loại dải hẹp, cán nóng liên tục sở hữu chiều rộng nhỏ hơn 600mm

+ Các đoạn cắt của loại thép dải hẹp

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Thông tin mà các quý khách hàng cần được cung cấp

+ Loại sản phẩm cung cấp cũng như điều kiện cung cấp

+ Dung sai về chiều dày của thép dải hẹp cán nóng và những đoạn cắt của thép dải hẹp hay cách đo

+ Dung sai về chiều rộng của thép dải hẹp cán nóng cũng như các đoạn cắt của thép dải hẹp và cách đo

+ Dung sai về chiều dài của đoạn cắt của thép dải hẹp cũng như cách đo

+ Dung sai độ võng cạnh trên của thép dải hẹp cán nóng cũng như các đoạn cắt của thép dải hẹp và cách đo

+ Dung sai độ không vuông góc của những đoạn cắt của thép dải hẹp cũng như cách đo

+ Dung sai về độ phẳng của các đoạn cắt thép dải hẹp và cách đo

+ Dạng của các cuộn thép

+ Khuôn khổ cho đặt hàng của đoạn cắt của thép dải hẹp

5. Tiêu chuẩn CVN 2058:1977

Tiêu chuẩn TCVN 2058:1977 được Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước chính thức ban hành.

Tên tiêu chuẩn: Tấm thép dày cán nóng – Cỡ, các thông số và kích thước

Phạm vi áp dụng: Cho loại thép tấm cán nóng dày 4 đến 60 mm

Mục đích: Giúp cho người dùng biết được các tiêu chuẩn kích thước (về chiều dày thép tấm, chiều rộng, chiều dài) cũng như sai lệch cho phép chiều dày, độ lượn sóng, độ phồng, chiều rộng, kích thước chiều dài, độ nghiêng cắt,  vết răng cưa, độ cong lưỡi liềm của thép tấm dày cán nóng.

Tiêu chuẩn TCVN 2058:1977 được Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước chính thức ban hành.

Tiêu chuẩn TCVN 2058:1977 được Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước chính thức ban hành.

6. Tiêu chuẩn TCVN 6523:2018

Tiêu chuẩn TCVN 6523:2018 được sử dụng để thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 6523:2006 cũ và tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4996:2014.

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm cán nóng mỏng chất lượng kết cấu với giới hạn chảy cao

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm mỏng cán nóng sở hữu giới hạn chảy cao, có chất lượng kết cấu sử dụng ở các nguyên tố hợp kim hóa vi lượng

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Các vấn đề liên quan đến loại sản phẩm thép tấm mỏng cán nóng với chất lượng kết cấu có giới hạn về độ chảy cao như là kích thước, dung sai kích thước và hình dạng, điều kiện chế tạo, chất lượng, cỡ kích thước cuộn, nhãn hiệu và thông tin khách hàng cần cung cấp.

+ Các bước của việc kiểm tra loại thép tấm mỏng cán nóng chất lượng với kết cấu có giới hạn chảy cao từ những nhà sản xuất như là lấy mẫu thử kéo, thử kéo, tiến hành thử lại, trình lại, kiểm tra cũng như nghiệm thu.

7. Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 6525-99

Tiêu chuẩn TCVN 6525-99 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4998 : 1996.

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm carbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục

Phạm vi áp dụng: 

+ Thép tấm các bon có kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục đối với các mác như 220, 250, 280, 320, 350, 550

+ Thép tấm các bon có kết cấu mạ kẽm ở dạng cuộn hay dạng tấm với chiều dày 0,25 đến 5 mm, chiều rộng từ 600mm trở lên

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Các vấn đề liên quan đến loại thép tấm carbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục như là hệ thống ký hiệu – mạ kẽm và mác, chất lượng bề mặt, kích thước cuộn, điều kiện sản xuất, dung sai kích thước, ghi nhãn và các thông tin người mua cần cung cấp.

+ Các bước của việc kiểm tra loại thép tấm carbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục từ các nhà sản xuất như là lấy mẫu, phương pháp thử, thử lại, chấp nhận lại, kiểm tra cũng như chấp nhận.

Tiêu chuẩn TCVN 6525-99 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4998 : 1996.

Tiêu chuẩn TCVN 6525-99 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4998 : 1996.

8. Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 11229-1:2015

Tiêu chuẩn thép tấm loại cán nóng TCVN 11229-1:2015 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4950-1:1995 đã được sửa đổi bổ sung 1:2003.

Tên tiêu chuẩn: Tấm thép và loại thép băng rộng có giới hạn chảy cao – Phần 1: Yêu cầu chung

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm cán nóng trên các máy cán đảo chiều và loại thép băng rộng cán nóng với giới hạn chảy cao (Remin ≥ 355 MPa), sở hữu độ và trạng thái được quy định ở trong TCVN 11229-2 (ISO 4950-2) cũng như TCVN 11229-3 (ISO 4950-3) dùng trong các kết cấu hàn hay kết cấu lắp ghép bằng các bu lông, đinh tán.

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Các bước để sản xuất, thử, kiểm tra, tiến hành phân loại và xử lý lại, thử mà không phá hủy, ghi nhãn hiệu đối với thép tấm cũng như thép băng rộng sở hữu giới hạn chảy cao đến từ các nhà sản xuất

+ Các yêu cầu của khách hàng về đơn hàng

9. Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 11229-2:2015

Tiêu chuẩn TCVN 11229-2:2015 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4950-2:1995 đã được sửa đổi bổ sung 1:2003.

Tên tiêu chuẩn: Tấm thép và loại thép băng rộng với giới hạn chảy cao – Phần 2: Thép tấm và loại thép băng rộng được cung cấp ở trong trạng thái thường hóa hay cán có kiểm soát

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm được cán nóng ở trên máy cán đảo chiều cũng như thép băng rộng được cán nóng độ dày 3 – 150 mm, và được thường hóa hay cán có kiểm soát, có giới hạn chảy nhỏ nhất sẽ là 355 – 460 MPa cho chiều dày đến 16 mm.

Mục đích: Giúp cho người dùng biết được quá trình sản xuất, thành phần hóa học cũng như cơ tính của thép tấm và loại thép băng rộng giới hạn chảy cao được cung cấp ở trong trạng thái thường hóa hay cán có kiểm soát.

Tiêu chuẩn TCVN 11229-2:2015 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4950-2:1995 đã được sửa đổi bổ sung 1:2003.

Tiêu chuẩn TCVN 11229-2:2015 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 4950-2:1995 đã được sửa đổi bổ sung 1:2003.

10. TCVN 10352:2014

Tiêu chuẩn thép tấm TCVN 10352:2014 tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 7788:1985.

Tên tiêu chuẩn: Thép – Hoàn thiện ở bề mặt thép tấm và loại thép tấm rộng cán nóng – Yêu cầu khi cần cung cấp

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm và thép tấm rộng cán nóng ở trên các máy cán đảo chiều sở hữu chiều dày danh nghĩa tối đa sẽ là 150mm

Mục đích: Cung cấp cho những người dùng về yêu cầu áp dụng trong gia công hoàn thiện ở bề mặt của thép tấm cũng như thép tấm rộng cán nóng và trong quy trình sửa chữa

11. TCVN 7573:2006

Tiêu chuẩn TCVN 7573:2006 được sử dụng để thay thế cho loại tiêu chuẩn TCVN 2363:1971 và tương đương đối với tiêu chuẩn ISO 16160:2005.

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm được cán nóng liên tục – Dung sai kích thước cũng như hình dạng do chính Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho những loại thép cán nóng liên tục, ở dạng cuộn hoặc tấm trừ loại thép băng cán nóng cũn như loại thép tấm cuộn dày cán nóng.

Mục đích: Giúp cho người dùng biết được chỉ số dung sai kích thước ( về chiều dày, chiều rộng, chiều dài) cũng như hình dạng (độ cong, độ phẳng, không vuông) của thép tấm cán nóng liên tục

Tiêu chuẩn TCVN 7573:2006 được sử dụng để thay thế cho loại tiêu chuẩn TCVN 2363:1971

Tiêu chuẩn TCVN 7573:2006 được sử dụng để thay thế cho loại tiêu chuẩn TCVN 2363:1971

12. TCVN 2364:1978

Tiêu chuẩn TCVN 2364:1978 là một tiêu chuẩn về thép tấm cán nóng đã được nhà nước ban hành từ khá lâu.

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm loại cuộn cán nóng – Cỡ, thông số, kích thước

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm cuộn cán nóng được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật của những tiêu chuẩn tương ứng.

Mục đích giúp cho người dùng nắm bắt được: 

+ Các loại thép tấm cuộn cán nóng được chia theo trạng thái bề mặt, các đặc trưng mép tấm và độ chính xác quy ước

+ Các thông tin về loại thép cuộn cán nóng như là ký hiệu quy ước, các tiêu chuẩn chiều dày, kích thước chiều rộng và sai lệch cho phép về chiều dài, chiều rộng cũng như độ cong lưỡi liềm, độ lôi cuốn (dạng sâu kèn), góc gấp, khối lượng và tỷ lệ chiều dài giữa các đoạn

13. Tiêu chuẩn tấm thép cán nóng TCVN 2057:1977

Tiêu chuẩn loại thép tấm cán nóng TCVN 2057:1977 do chính Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước tiến hành ban hành

Tên tiêu chuẩn: Thép tấm dày cũng như thép dải khổ rộng cán nóng từ thép carbon kết cấu thông thường – Yêu cầu kỹ thuật

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép tấm dày cũng như thép dải khổ rộng từ thép carbon kết cấu thông thường ở các dạng tấm, cuộn.

Mục đích: Cung cấp cho người tiêu dùng biết được những yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp thử, ghi nhãn và bao gói của loại thép tấm dày cũng như thép dải khổ rộng cán nóng từ loại thép cacbon kết cấu thông thường.

Tiêu chuẩn loại thép tấm cán nóng TCVN 2057:1977 do chính Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước tiến hành ban hành

Tiêu chuẩn loại thép tấm cán nóng TCVN 2057:1977 do chính Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước tiến hành ban hành

14. Tiêu chuẩn thép tấm cán nóng JIS G3131

Tiêu chuẩn JIS G3131 là tiêu chuẩn đến từ đất nước Nhật Bản về dung sai của loại thép tấm, lá và cuộn cán nóng

Tên tiêu chuẩn: Dung sai về chiều dày của loại thép tấm, lá và cuộn cán nóng

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho những loại thép tấm, lá và cuộn cán nóng

Mục đích: Cung cấp cho người dùng về ký hiệu, thành phần hóa học, các cơ tính của thép, dung sai về chiều dày, dung sai chiều rộng, mức độ vồng tiêu chuẩn của loại thép tấm, lá và cuộn cán nóng

15. Tiêu chuẩn JIS G3132

Tiêu chuẩn JIS G3132 chính là tiêu chuẩn của Nhật Bản về các dung sai chiều dày của thép cuộn cán nóng

Tên tiêu chuẩn: Dung sai về chiều dày của thép cuộn cán nóng

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho loại thép cuộn cán nóng SPHT1, SPHT3 và SPHT4

Mục đích: Giúp cho người đọc biết được các dung sai về chiều dày, chiều rộng của loại thép cuộn cán nóng.

Tiêu chuẩn JIS G3132 chính là tiêu chuẩn của Nhật Bản về các dung sai chiều dày của thép cuộn cán nóng

Tiêu chuẩn JIS G3132 chính là tiêu chuẩn của Nhật Bản về các dung sai chiều dày của thép cuộn cán nóng

Hi vọng là qua bài viết trên, quý khách sẽ có thêm nhiều thông tin về 15 tiêu chuẩn thép tấm chính xác nhất. Nếu có như cầu tìm hiểu, mua sản phẩm với giá tốt nhất, mời quý khách hàng liên hệ ngay qua:

Website:https://giasatthep24h.com/

Hotline : 0923.575.999

Giá Sắt Thép 24h – Cổng thông tin cập nhật giá thép hôm nay trong và ngoài nước


admin

admin

Giá sắt thép 24h xây dựng mục tiêu cung cấp chính xác giá sắt thép,biến động của thị trường thép trong và ngoài nước,từ đó các nhà thầu, chủ đầu tư có thông tin đa chiều trước khi quyết định mua hàng và đầu tư.Hệ thống site đang trong quá trình thử nghiệm, mọi thông tin xin liên hệ hotline : 0852.852.386 để có thông tin chi tiết.

HỆ THỐNG TẠI HỒ CHÍ MINH

"Các kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh phụ trách phân phối thép xây dựng tại các quận nội thành và ngoại thành Hồ Chí Minh,cũng như các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu..."

1 H. Bình Chánh
 • 1/9 Quốc lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
2 Quận Thủ Đức
 • Số 520 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
3 Chi nhánh quận 10
 • 78 Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999
4 Bà Điểm - Hóc Môn
 • 30 QL 22 (ngã tư an sương) Ấp Hưng Lân - Bà Điểm - Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0923.575.999 0923.575.999

CHI NHÁNH CỬA HÀNG VP TẠI CÁC TỈNH

Ngoài của hàng ở Tp Hồ Chí Minh chúng tôi có hệ thống cửa hàng phân phối bán hàng khắp các tỉnh miền nam và miền tây để đáp ứng bao giá kịp thời cho quý khách hàng, dưới đây là thông tin kho hàng của chúng tôi tại các tỉnh

1 Kiên Giang
 • Đường tránh thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 • 0923.575.999 0923.575.999
2 Bình Phước
 • 122 ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước
 • 0923.575.999 0923.575.999
3 Cần Thơ
 • Đ. số 10, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
 • 0923.575.999 0923.575.999
4 Chi nhanh Bình Thuận
 • 715, Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
 • 0923.575.999 0923.575.999
0923.575.999 0923575999 0923575999
Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3